Lenka Drgoncová

Narodila som sa 29.8. 1982. Po skončení strednej školy som veľa cestovala a pracovala v zahraničí. Od roku 2003 do 2008 som  študovala na Filozofickej fakulte  UK v Bratislave, odbor filozofia – estetika.

Už počas štúdia som začala písať články do časopisov  (vitalita,…) na témy zdravie,  výživa  a zdravý životný štýl.

Moje knihy

V roku 2010 som napísala prvú knihu ,,Posolstvo potravín“, ktorá bola najskôr vydaná v češtine a neskôr v slovenčine. Druhú a tretiu knihu ,,Posolstvo zdravia“ a ,, Posolstvo poznania“ som si vydala sama. Posolstvo potravín je tom, aký vplyv majú potraviny na nás,  nielen na fyzickej, ale i emocionálnej a duchovnej úrovni.

Posolstvo zdravia je o liečení ochorení nielen stravou, ale i pohybom a svetlom. Posolstvo poznania sú príbehy, cez ktoré sa človek viac dozvie o svoje životnej ceste, poslaní a sebe samom. Kniha vnáša čitateľa do svojho vnútra a to prostredníctvom farebných príbehov . Čitateľ má možnosť nájsť odpovede na životné otázky. Knihy sa dajú objednať cez môj fb.

Moja strava

V 14. rokoch som sa stala vegetariánka. Veľmi mi záležalo na tom, aby som nekonzumovala chemické potraviny, preto som si vyberala, čo najprírodnejšie jedlo. Neskôr na vysokej škole som prešla na raw food. V tej dobe (od roku 2004 sa o surovej strave vôbec nehovorilo).

Jedla som intuitívne, ani som netušila, že som raw. Takto som sa stravovala pomerne dlho, avšak v zime  som cítila chlad.  Tak som sa po 8  rokoch na raw food vrátila k vegánstvu.

Tým, že som si prešla  rôznymi stravovacími obdobiami, našla som si to, čo mi vyhovuje.  Veľmi záleží na osobnosti, ročnom období a krajine, kde sa nachádzame. Podľa toho by sme sa mali stravovať.

Voľný čas a šport

Svoj voľný čas trávim prevažne v prírode. V lete na bicykli v lese a v zime na bežkách,  lyžiach, plavárni a v saune. Začiatkom roku 2020 som sa začala intenzívnejšie venovať yoge. Yoga sa stala mojím životným štýlom.

Myslím, že každý tým, že je iný, by si mal nájsť to, čo mu najviac ladí k jeho duši. Meditujem už pomerne dlho, asi od 20 rokov, pričom forma meditácie sa časom menila.

Životná lekcia

Asi v roku 2010 som objavila, že mám schopnosti – jasnocítenie, jasnopočutie a jasnovidenie. Najskôr za mnou chodili ľudia, kde som rukami merala energiu orgánov a liečila. Okrem diagnostiky, som vedela presne učiť potraviny vhodné pre daného človeka.  Avšak časom som pochopila, že cesta liečiteľa, nie je moja cesta a že liečitelia na seba preberajú  energiu  iných ľudí.

Každý je zodpovedný sám za seba, človek môže iba poradiť . Sami a sme zodpovední za svoje činy. Ak príde choroba, či úraz je to iba znamenie, že treba niečo zmeniť.