Septembrový kurz: Sám sebe lekárom

  • Kedy: 1. diel: 07.09.2023: Energetické telo, meditačné techniky, teória a prax
  • Kedy: 2. diel: 14.09.2023: Očisty tela – 7 krokov, pôsty
  • Kedy: 3. diel: 21.09.2023: Mužská a ženská sexuálna energia, dychové cvičenia
  • Kedy: 4. diel: 28.09.2023: Lucidné sny a astrálne cesty, liečenie silou mysle, pokročilé očistné metódy

Ukážka 1. diel: 07.09.2023: Energetické telo, meditačné techniky, teória a prax

>> Link na prezretie webinárov z archívu

Ukážka 2. diel: 14.09.2023: Očisty tela – 7 krokov, pôsty

>> Link na prezretie webinárov z archívu

Ukážka 3. diel: 21.09.2023: Mužská a ženská sexuálna energia, dychové cvičenia

>> Link na prezretie webinárov z archívu

Ukážka 4. diel: 28.09.2023: Lucidné sny a astrálne cesty, liečenie silou mysle, pokročilé očistné metódy

>> Link na prezretie webinárov z archívu

>> Podrobné popisy kurzov pre rok 2023 nájdete tu. >>

Investujte do seba samého.
Ročné predplatné pre rok 2023. Spolu všetky kurzy sú za 400€.

Webináre sú online každý štvrtok o 19:00 hod. Nie je potrebné byť online, vždy dostanete v pondelok záznam z celého webinára.

Prihlasovací formulár na ročné predplatné

     

    Účet – SK0283300000002601879072 SWIFT: FIOZSKBAXXX
    Variabilný symbol: dnešný dátum.     Správa pre prijímateľa: Vaše meno a email