Miroslav Chudej zyq instructor

K čchi kung-u ma priviedla príroda a zdravotné problémy, vďaka ktorým som v živote spomalil.
Konkrétny smer tohto vzácneho umenia, školu čchi kung čung juan ( ZYQ ) som si v r. 2011 vybral aj kvôli prianiu rozvíjať sa a spoznávať svoj skrytý potenciál.
Rýchlo som sa cvičením dal do poriadku a z nadšenia som už po prvých dvoch rokov praxe začal učiť, stal sa inštruktorom ZYQ. Onedlho nato som sa ocitol v čínskom Shaoline, kde som intenzívnym tréningom strávil leto r. 2013 a stal sa osobným žiakom Majstra Xu Mingtang.
Po návrate som “nacvičené” začal využívať efektívnym spôsobom pomoci druhým ľuďom, a začal sa venovať čínskej image medicine (ČIM). So záľuby sa mi stalo povolanie. Pravidelný trénink mi desiaty rok postupne umožňuje poznávať a prežívať prirodzené kvality ľudského bytia, zdravie a šťastie, slobodu… Žiť plnohodnotne, realizovať vlastne priania, zbavovať sa vlastných ilúzii, prekonávať prekážky a rozvíjať sa. Je nesmierne zaujímavé, objavovať vlastné prirodzené bytie a realizovať skrytý potenciál.
V rokoch 2015-2017 som sa v Pekingu, v inštitúte Kundawell, zúčastnil dvoch intenzívnych, zimných seminárov čínskej image medicine (ČIM), ktorá s cvičením čchi kung-u úzko súvisí. Okrem toho, že som inštruktorom ZYQ a terapeutom ČIM, aktívne masírujem od r. 2012. Dodnes čerpám inšpiráciu a energiu z prírody.